ความสำคัญของหมวกกันน็อค กับเรื่องที่ผู้ขับขี่ควรตระหนัก

ความสำคัญของหมวกกันน็อค กับเรื่องที่ผู้ขับขี่ควรตระหนัก

หมวกกันน็อคเป็นอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกน็อคนอกจากจะไม่ปลอดภัยแล้วยังเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย แต่ถึงอย่างนั้น คนจำนวนไม่น้อยก็ละเลยการสวมหมวกกันน็อคโดยไม่ได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ที่อาจตามมา และหลายครั้งความชะล่าใจก็นำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินและชีวิต ทั้งของผู้ขับขี่และผู้อื่น